Matteusevangeliet 5:16

Låt på samma sätt ert ljus (er eld) lysa inför människorna, så att de kan se era goda handlingar (verk, åtaganden, insatser) och prisa (ära) er Fader i himlarna."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οὕτως   λαμψάτω   τὸ   φῶς   ὑμῶν   ἔμπροσθεν   τῶν   ἀνθρώπων   ὅπως   ἴδωσιν   ὑμῶν   τὰ   καλὰ   ἔργα   καὶ   δοξάσωσιν   τὸν   πατέρα   ὑμῶν   τὸν   ἐν   τοῖς   οὐρανοῖς.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3779 οὕτως så, således, till och med så, på detta vis, likaså, på detta sätt Thus ADV
G2989 λαμψάτω lysa should shine V-AAM-3S
G3588 τὸ denna, denne the T-NSN
G5457 φῶς ljus light N-NSN
G4771 ὑμῶν du, ni, er of you P-2GP
G1715 ἔμπροσθεν inför before PREP
G3588 τῶν denna, denne T-GPM
G0444 ἀνθρώπων människa men, N-GPM
G3704 ὅπως för att so that CONJ
G1492 ἴδωσιν veta, känna till, förstå, se, skåda, titta they may see V-2AAS-3P
G4771 ὑμῶν du, ni, er your P-2GP
G3588 τὰ denna, denne T-APN
G2570 καλὰ god, gott, bättre, rätt, fina good A-APN
G2041 ἔργα gärning, handling works, N-APN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1392 δοξάσωσιν prisa, ära they may glorify V-AAS-3P
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G3962 πατέρα fader Father N-ASM
G4771 ὑμῶν du, ni, er of you P-2GP
G3588 τὸν denna, denne who [is] T-ASM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τοῖς denna, denne the T-DPM
G3772 οὐρανοῖς.¶ himmel heavens. N-DPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.