Matteusevangeliet 5:14

Ni är världens ljus (eld). Inte kan [väl] en stad döljas (gömmas, hemlighållas) som ligger på [ovanpå] ett berg? [Kanske syftade Jesus på Safed, Galileens högst belägna stad, vars ljus kunde ses från stora delar av regionen.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ὑμεῖς   ἐστε   τὸ   φῶς   τοῦ   κόσμου·   οὐ   δύναται   πόλις   κρυβῆναι   ἐπάνω   ὄρους   κειμένη·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4771 Ὑμεῖς du, ni, er You P-2NP
G1510 ἐστε är are V-PAI-2P
G3588 τὸ denna, denne the T-NSN
G5457 φῶς ljus light N-NSN
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G2889 κόσμου· värld world. N-GSM
G3756 οὐ inte Not PRT-N
G1410 δύναται är tillgänglig is able V-PNI-3S
G4172 πόλις stad a city N-NSF
G2928 κρυβῆναι gömma, gömd dölja, dold to be hidden V-2APN
G1883 ἐπάνω över, på, ovanpå, ovanför, därpå, mer än on PREP
G3735 ὄρους berg a hill N-GSN
G2749 κειμένη· liggande. lying. V-PNP-NSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.