Matteus 5:8

Saliga (lyckliga, välsignade, avundsvärda) är de renhjärtade
    – för de ska se (erfara; få uppleva) Gud. [Ps 24:4‑5; 73:1]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Μακάριοι   οἱ   καθαροὶ   τῇ   καρδίᾳ,   ὅτι   αὐτοὶ   τὸν   θεὸν   ὄψονται.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3107 Μακάριοι Salig Blessed [are] A-NPM
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G2513 καθαροὶ ren, klar pure A-NPM
G3588 τῇ denna, denne T-DSF
G2588 καρδίᾳ, hjärta, brustet hjärta in heart, N-DSF
G3754 ὅτι att, eftersom for CONJ
G0846 αὐτοὶ honom, dem, henne, den, det they P-NPM
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G2316 θεὸν Gud God N-ASM
G3708 ὄψονται.¶ se will see. V-FDI-3P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.