Matteus 5:5

Saliga (lyckliga, välsignade, avundsvärda) är de milda (tålmodiga, ödmjuka; de som kan förmedla Guds styrka och makt med mildhet)
    – för de ska ärva jorden (landet) [Israel, se Ps 37:11].


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Μακάριοι   οἱ   πραεῖς,   ὅτι   αὐτοὶ   κληρονομήσουσιν   τὴν   γῆν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3107 Μακάριοι Salig Blessed [are] A-NPM
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G4239 πραεῖς, ödmjuk, mild meek, A-NPM
G3754 ὅτι att, eftersom for CONJ
G0846 αὐτοὶ honom, dem, henne, den, det they P-NPM
G2816 κληρονομήσουσιν ärva will inherit V-FAI-3P
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G1093 γῆν.¶ jorden, land, marken, trakten earth. N-ASF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.