Matteus 5:46

Om ni älskar dem som älskar er, ska det ge er en belöning?
    Gör inte tullindrivarna (publikanerna) likadant?[De judar som allierat sig med romarna för att driva in skatt och tull av sina landsmän var bland de mest föraktade. De utnyttjade också ofta sin position för egen vinning.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐὰν   γὰρ   ἀγαπήσητε   τοὺς   ἀγαπῶντας   ὑμᾶς,   τίνα   μισθὸν   ἔχετε;   οὐχὶ   καὶ   οἱ   τελῶναι   τὸ   αὐτὸ   ποιοῦσιν;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1437 ἐὰν om If COND
G1063 γὰρ för for CONJ
G0025 ἀγαπήσητε älska you shall love V-AAS-2P
G3588 τοὺς denna, denne those T-APM
G0025 ἀγαπῶντας älska loving V-PAP-APM
G4771 ὑμᾶς, du, ni, er you, P-2AP
G5101 τίνα vad, vilken, vem what I-ASM
G3408 μισθὸν lön reward N-ASM
G2192 ἔχετε; ha, vara, behöva have you? V-PAI-2P
G3780 οὐχὶ inte, nej Do not PRT-N
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G5057 τελῶναι tullindrivare, publikan, skatteindrivare tax collectors N-NPM
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G0846 αὐτὸ honom, dem, henne, den, det same P-ASN
G4160 ποιοῦσιν; göra do? V-PAI-3P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.