Matteus 5:45

Då visar ni att ni är er himmelske Faders barn, för han låter ju sin sol gå upp över både onda och goda, och låter regnet falla över både rättfärdiga och orättfärdiga.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ὅπως   γένησθε   υἱοὶ   τοῦ   πατρὸς   ὑμῶν   τοῦ   ἐν   ἐν   οὐρανοῖς,   ὅτι   τὸν   ἥλιον   αὐτοῦ   ἀνατέλλει   ἐπὶ   πονηροὺς   καὶ   ἀγαθοὺς   καὶ   βρέχει   ἐπὶ   δικαίους   καὶ   ἀδίκους.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3704 ὅπως för att so that CONJ
G1096 γένησθε vara, ske, bli, bli gjort, komma you may be V-2ADS-2P
G5207 υἱοὶ son, ättling sons N-NPM
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G3962 πατρὸς fader Father N-GSM
G4771 ὑμῶν du, ni, er of you P-2GP
G3588 τοῦ denna, denne who is T-GSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3772 οὐρανοῖς, himmel heavens. N-DPM
G3754 ὅτι att, eftersom For CONJ
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G2246 ἥλιον sol, öst sun N-ASM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him P-GSM
G0393 ἀνατέλλει gå upp He makes rise V-PAI-3S
G1909 ἐπὶ på, i, till on PREP
G4190 πονηροὺς ondskefull evil A-APM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0018 ἀγαθοὺς god, glädjefylld good, A-APM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1026 βρέχει regn, tvätta He sends rain V-PAI-3S
G1909 ἐπὶ på, i, till on PREP
G1342 δικαίους rättfärdig righteous A-APM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0094 ἀδίκους. ohederlig, orättfärdig unrighteous. A-APM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.