Matteus 5:42

Ge till den som ber dig om något, och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig."

[I 5 Mos 15:7‑11 uppmanas den som kan att låna till sin nästa. Budet gäller att inte stänga sitt hjärta för den fattige. Ingenstans uppmanar dock Bibeln någon att skuldsätta sig själv för att hjälpa någon annan. Både den som ber om hjälp och den som tillfrågas och säger nej, måste se till att det inte finns girighet som motiv, se Luk 12:13‑15.
    I Moseböckerna finns både marknadsekonomi och planekonomi i en fin kombination. Vart sjunde år upplöstes lån och marken fick ligga i träda. Det 49:e året var jubelår och släkten fick tillbaka sin mark. Detta system säkerställde att även om föräldragenerationen misslyckats ekonomiskt, så skedde en återställning. Barn och barnbarn blev inte lidande på grund av den tidigare generationens misstag. När det närmade sig det sjunde året var därför få villiga att låna ut, eftersom risken var stor att man inte fick tillbaka sina pengar. Detta är bakgrunden till Jesu uttalande som visar att girighet inte får ligga bakom ett beslut att neka någon ett lån eller hjälp.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

τῷ   αἰτοῦντί   σε   δός,   καὶ   τὸν   θέλοντα   ἀπὸ   σοῦ   δανίσασθαι   μὴ   ἀποστραφῇς.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 τῷ denna, denne To the [one] T-DSM
G0154 αἰτοῦντί frågar asking V-PAP-DSM
G4771 σε du, ni, er you, P-2AS
G1325 δός, ge, få do give V-2AAM-2S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τὸν denna, denne the [one] T-ASM
G2309 θέλοντα vilja/ville, vilja/ville ha, önska, att vilja desiring V-PAP-ASM
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G4771 σοῦ du, ni, er you P-2GS
G1155 δανίσασθαι låna to borrow, V-AMN
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G0654 ἀποστραφῇς.¶ att vända sig bort, vända sig från någon, sätta tillbaka, förvilla may you turn away from. V-2APS-2S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.