Matteus 5:31

"Det har sagts [ni har hört fariséernas utläggning av budet i 5 Mos 24:1]: 'Den som vill skilja sig från sin hustru måste ge henne ett skilsmässobrev.'


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἐρρέθη   δέ   ὅτι·   ὃς   ἂν   ἀπολύσῃ   τὴν   γυναῖκα   αὐτοῦ,   δότω   αὐτῇ   ἀποστάσιον.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2036 Ἐρρέθη säga, tala, bud It was said V-API-3S
G1161 δέ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även also, CONJ
G3754 ὅτι· att, eftersom that CONJ
G3739 ὃς vem Who[ever] R-NSM
G0302 ἂν Vem som helst, vad som helst, var som helst, vilket som helst maybe PRT
G0630 ἀπολύσῃ skilja sig, förskjuta, sända iväg, låta någon gå may divorce V-AAS-3S
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G1135 γυναῖκα kvinna, hustru wife N-ASF
G0846 αὐτοῦ, honom, dem, henne, den, det of him, P-GSM
G1325 δότω ge, få he should give V-2AAM-3S
G0846 αὐτῇ honom, dem, henne, den, det to her P-DSF
G0647 ἀποστάσιον. skilsmässobrev a letter of divorce.’ N-ASN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.