Matteus 5:30

Om din högra hand förleder dig, hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre att du förlorar en av dina kroppsdelar än att hela din kropp kastas i Gehenna (helvetet)."

[Detta talesätt är inte bokstavligt utan en hyperbol, dvs. en överdrift. Jesus lär inte ut självstympning, för även en blind man, eller en man med en arm, kan ha orena sexuella tankar. Slutsatsen är att med alla medel motverka synden: utsätt dig inte för frestande situationer, kasta bort sådant som förleder till sexuell synd osv. Lösningen är inte att skuldbelägga kvinnan och tvinga bort henne från gudstjänstlokalen. Det är inte kvinnans skönhet, utan mannens brist på självbehärskning som är problemet. Jesus säger till mannen: "det är ditt öga", ta ansvar för det.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Καὶ   εἰ   ἡ   δεξιά   σου   χεὶρ   σκανδαλίζει   σε,   ἔκκοψον   αὐτὴν   καὶ   βάλε   ἀπὸ   σοῦ·   συμφέρει   γάρ   σοι   ἵνα   ἀπόληται   ἓν   τῶν   μελῶν   σου   καὶ   μὴ   ὅλον   τὸ   σῶμά   σου   εἰς   γέενναν   ἀπέλθῃ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G1487 εἰ om, huruvida if COND
G3588 denna, denne the T-NSF
G1188 δεξιά höger hand, höger, höger sida right A-NSF
G4771 σου du, ni, er of you P-2GS
G5495 χεὶρ hand hand N-NSF
G4624 σκανδαλίζει såra, förleda causes to stumble V-PAI-3S
G4771 σε, du, ni, er you, P-2AS
G1581 ἔκκοψον avhugget, hugga ner, hugga av do cut off V-AAM-2S
G0846 αὐτὴν honom, dem, henne, den, det it P-ASF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0906 βάλε kasta, häller, högg, kasta ut do cast [it] V-2AAM-2S
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G4771 σοῦ· du, ni, er you; P-2GS
G4851 συμφέρει bättre it is better V-PAI-3S
G1063 γάρ för indeed CONJ
G4771 σοι du, ni, er for you P-2DS
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G0622 ἀπόληται gå under, bli dödad, vara förlorad may perish V-2AMS-3S
G1520 ἓν en one A-NSN
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPN
G3196 μελῶν lem, kroppsdel, kropp members N-GPN
G4771 σου du, ni, er of you, P-2GS
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G3650 ὅλον alla, hela, varje stund, allihop, genom hela all A-NSN
G3588 τὸ denna, denne the T-NSN
G4983 σῶμά kropp body N-NSN
G4771 σου du, ni, er of you P-2GS
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G1067 γέενναν Gehenna, Helvetet hell N-ASF-T
G0565 ἀπέλθῃ.¶ gå, gå sin väg, gå iväg, may depart. V-2AAS-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.