Matteus 5:3

"Saliga (lyckliga, välsignade, avundsvärda) är de som är fattiga (de fattiga) i anden ("andliga tiggare")
    – för dem tillhör himmelriket (ordagrant: för deras är himlarnas rike). [Här och i vers 10 används presens – Guds rike tillhör just nu den som ­öd­mjuk­ar sig inför Gud och den som blir förföljd på grund av tron, se Ps 40:18. Det finns två ord för fattig i grekiskan. Penes beskriver en daglönare som varje dag är beroende av ett jobb för att kunna försörja sin familj. Här används dock ptochos för någon som är totalt utblottad och som dessutom saknar all förmåga att hjälpa sig själv. Det enda som återstår är att tigga. Jesus söker alltså "andliga tiggare" som i tro och ödmjukhet sträcker ut en hand för att ta emot Guds nåd – helt beroende av Guds kraft för en dag i taget!]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Μακάριοι   οἱ   πτωχοὶ   τῷ   πνεύματι,   ὅτι   αὐτῶν   ἐστιν   ἡ   βασιλεία   τῶν   οὐρανῶν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3107 Μακάριοι Salig Blessed [are] A-NPM
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G4434 πτωχοὶ fattig poor A-NPM
G3588 τῷ denna, denne in the T-DSN
G4151 πνεύματι, Ande spirit, N-DSN
G3754 ὅτι att, eftersom for CONJ
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det theirs P-GPM
G1510 ἐστιν är is V-PAI-3S
G3588 denna, denne the T-NSF
G0932 βασιλεία Guds rike, himmelriket, rike, hans rike, mitt rike kingdom N-NSF
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPM
G3772 οὐρανῶν.¶ himmel heavens. N-GPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.