Matteus 5:27

"Ni har hört det sägas [hört fariséernas utläggning av budet i 2 Mos 20:14]: 'Du ska inte begå äktenskapsbrott (vara otrogen mot din make/maka).'


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἠκούσατε   ὅτι   ἐρρέθη   τοῖς   ἀρχαίοις·   οὐ   μοιχεύσεις.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0191 Ἠκούσατε höra, lyssna You have heard V-AAI-2P
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G2036 ἐρρέθη säga, tala, bud it was said, V-API-3S
G3588 τοῖς denna, denne to the T-DPM
G0744 ἀρχαίοις· gammal, fäderna, länge sedan ancients A-DPM
G3756 οὐ inte Not PRT-N
G3431 μοιχεύσεις. begå äktenskapsbrott will you commit adultery.’ V-FAI-2S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.