Matteus 5:26

Jag säger sanningen till dig, du ska inte bli frigiven förrän du betalt det sista öret [det minsta romerska myntet, en skärv]."


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀμὴν   λέγω   σοι·   οὐ   μὴ   ἐξέλθῃς   ἐκεῖθεν   ἕως   ἂν   ἀποδῷς   τὸν   ἔσχατον   κοδράντην.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0281 ἀμὴν amen Amen INJ-HEB
G3004 λέγω sa, säga, tala, kalla I say V-PAI-1S
G4771 σοι· du, ni, er to you, P-2DS
G3756 οὐ inte no PRT-N
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G1831 ἐξέλθῃς gå ut, komma, gå, gå vidare, komma ut you may come out V-2AAS-2S
G1564 ἐκεῖθεν därifrån from there, ADV
G2193 ἕως till, förrän, until CONJ
G0302 ἂν Vem som helst, vad som helst, var som helst, vilket som helst when PRT
G0591 ἀποδῷς betala, belöna, ge you may pay V-2AAS-2S
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G2078 ἔσχατον sista, nedersta, yttersta, det sista, slut last A-ASM
G2835 κοδράντην.¶ öre, skärv kodranten! N-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.