Matteus 5:24

lägg då ner din gåva vid altaret och gå först och försona dig med din broder; kom sedan tillbaka och bär fram din gåva.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἄφες   ἐκεῖ   τὸ   δῶρόν   σου   ἔμπροσθεν   τοῦ   θυσιαστηρίου   καὶ   ὕπαγε,   πρῶτον   διαλλάγηθι   τῷ   ἀδελφῷ   σου,   καὶ   τότε   ἐλθὼν   πρόσφερε   τὸ   δῶρόν   σου.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0863 ἄφες lämna, förlåta, tillåt, försaka do leave V-2AAM-2S
G1563 ἐκεῖ där, dit there ADV
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G1435 δῶρόν gåva, offer gift N-ASN
G4771 σου du, ni, er of you P-2GS
G1715 ἔμπροσθεν inför before PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSN
G2379 θυσιαστηρίου altare altar, N-GSN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5217 ὕπαγε, do go away; V-PAM-2S
G4413 πρῶτον först, främst first A-ASN
G1259 διαλλάγηθι försona do be reconciled V-2APM-2S
G3588 τῷ denna, denne to the T-DSM
G0080 ἀδελφῷ bror, pl. bröder/syskon brother N-DSM
G4771 σου, du, ni, er of you; P-2GS
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5119 τότε då, vid den tiden then ADV
G2064 ἐλθὼν komma, gå having come, V-2AAP-NSM
G4374 πρόσφερε offra do offer V-PAM-2S
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G1435 δῶρόν gåva, offer gift N-ASN
G4771 σου.¶ du, ni, er of you. P-2GS
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.