Matteus 5:22

Jag säger er [och fullkomnar betydelsen]: Den som är arg på sin broder (är långsint och vägrar att förlåta),
    kan inte undgå sin dom.
    [Vissa manuskript har tillägget "utan orsak", se Ef 4:26.]
Den som säger till sin broder: 'Du är värdelös' (hånfullt skällsord för 'dum i huvudet'),
    kan inte undgå att ställas inför Stora rådet [Sanhedrin, judarnas högsta juridiska instans].
Den som säger: 'Du är en dåre',
    kan inte undgå [dödsdomen i] det brinnande Gehenna (helvetet).

[Gehenna är ett grekiskt lånord från hebreiskan. Det är namnet på Jerusalems södra dalgång, Hinnomdalen. Det var här som barn offrades till avguden Molok, se 2 Krön 28:3; 33:6. Platsen är också en domens plats där dessa onda kungar ska dömas, se Jes 30:33. På 1200-talet uppkom en sägen att det var här stadens avfall eldades upp i en ständigt brinnande eld. Det kan inte uteslutas att stadens avfall kan ha tippats i denna och andra dalgångar. Det är dock troligare att Jesus i ett sammanhang som talar om mord, se vers 21, anspelar på barnoffren och den kommande slutgiltiga domen för de skyldiga till dessa avskyvärda handlingar, se Jer 7:32‑33; 32:35.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐγὼ   δὲ   λέγω   ὑμῖν   ὅτι   πᾶς   ὁ   ὀργιζόμενος   τῷ   ἀδελφῷ   αὐτοῦ   εἰκῆ   ἔνοχος   ἔσται   τῇ   κρίσει·   ὃς   δ᾽   ἂν   εἴπῃ   τῷ   ἀδελφῷ   αὐτοῦ·   ῥακά,   ἔνοχος   ἔσται   τῷ   συνεδρίῳ·   ὃς   δ᾽   ἂν   εἴπῃ·   μωρέ,   ἔνοχος   ἔσται   εἰς   τὴν   γέενναν   τοῦ   πυρός.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G3004 λέγω sa, säga, tala, kalla say V-PAI-1S
G4771 ὑμῖν du, ni, er to you P-2DP
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G3956 πᾶς alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter everyone A-NSM
G3588 denna, denne who T-NSM
G3710 ὀργιζόμενος är arg på is being angry with V-PMP-NSM
G3588 τῷ denna, denne the T-DSM
G0080 ἀδελφῷ bror, pl. bröder/syskon brother N-DSM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him P-GSM
G1500 εἰκῆ förgäves, fåfängt in vain ADV
G1777 ἔνοχος skyldig inför, hemfallen åt, skyldig till liable A-NSM
G1510 ἔσται är will be V-FDI-3S
G3588 τῇ denna, denne to the T-DSF
G2920 κρίσει· domstol, fördömelse judgment; N-DSF
G3739 ὃς vem who[ever] R-NSM
G1161 δ᾽ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G0302 ἂν Vem som helst, vad som helst, var som helst, vilket som helst maybe PRT
G2036 εἴπῃ säga, tala, bud may say V-2AAS-3S
G3588 τῷ denna, denne to the T-DSM
G0080 ἀδελφῷ bror, pl. bröder/syskon brother N-DSM
G0846 αὐτοῦ· honom, dem, henne, den, det of him, P-GSM
G4469 ῥακά, tom i huvudet, värdelös Raca,’ N-VSM-T-ARAM
G1777 ἔνοχος skyldig inför, hemfallen åt, skyldig till liable A-NSM
G1510 ἔσται är will be V-FDI-3S
G3588 τῷ denna, denne to the T-DSN
G4892 συνεδρίῳ· Stora rådet Sanhedrin; N-DSN
G3739 ὃς vem who[ever] R-NSM
G1161 δ᾽ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G0302 ἂν Vem som helst, vad som helst, var som helst, vilket som helst maybe PRT
G2036 εἴπῃ· säga, tala, bud may say, V-2AAS-3S
G3474 μωρέ, dåre, oförståndig Fool, A-VSM
G1777 ἔνοχος skyldig inför, hemfallen åt, skyldig till liable A-NSM
G1510 ἔσται är will be V-FDI-3S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G1067 γέενναν Gehenna, Helvetet hell N-ASF-T
G3588 τοῦ denna, denne T-GSN
G4442 πυρός.¶ eld of fire. N-GSN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.