Matteus 5:20

Jag säger er, om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariséernas så kommer ni inte in i himmelriket."

[Följande stycke, vers 21‑48, innehåller sex delar som alla börjar med: "Ni har hört det sägas." Jesus har precis sagt att han inte ska upphäva den skrivna undervisningen, se vers 17. I stället går han till rätta med den rabbinska tolkningen av Torah med de tillägg och undanflykter som hade gjorts, dvs. inte det som skrivits utan det som har sagts. Som den sjunde och sista punkten kommer uppmaningen att vara fullkomliga, se vers 48.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

λέγω   γὰρ   ὑμῖν   ὅτι   ἐὰν   μὴ   περισσεύσῃ   ὑμῶν   ἡ   δικαιοσύνη   πλεῖον   τῶν   γραμματέων   καὶ   Φαρισαίων,   οὐ   μὴ   εἰσέλθητε   εἰς   τὴν   βασιλείαν   τῶν   οὐρανῶν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3004 λέγω sa, säga, tala, kalla I say V-PAI-1S
G1063 γὰρ för for CONJ
G4771 ὑμῖν du, ni, er to you, P-2DP
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G1437 ἐὰν om only COND
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen unless PRT-N
G4052 περισσεύσῃ överträffa, överflöda shall abound V-AAS-3S
G4771 ὑμῶν du, ni, er your P-2GP
G3588 denna, denne T-NSF
G1343 δικαιοσύνη rättfärdighet righteousness N-NSF
G4119 πλεῖον överträffa above [that] A-ASN-C
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPM
G1122 γραμματέων skriftlärd scribes N-GPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5330 Φαρισαίων, farisé Pharisees, N-GPM-T
G3756 οὐ inte no PRT-N
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G1525 εἰσέλθητε komma shall you enter V-2AAS-2P
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G0932 βασιλείαν Guds rike, himmelriket, rike, hans rike, mitt rike kingdom N-ASF
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPM
G3772 οὐρανῶν.¶ himmel heavens. N-GPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.