Matteus 5:19

Den som upphäver (tar bort) även det minsta av dessa bud (instruktioner) och lär människor att göra likadant, ska räknas som den minste i himmelriket. Men den som håller dessa bud och lär andra att också göra det, ska kallas stor i himmelriket.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Ὃς   ἐὰν   οὖν   λύσῃ   μίαν   τῶν   ἐντολῶν   τούτων   τῶν   ἐλαχίστων   καὶ   διδάξῃ   οὕτως   τοὺς   ἀνθρώπους,   ἐλάχιστος   κληθήσεται   ἐν   τῇ   βασιλείᾳ   τῶν   οὐρανῶν.   ὃς   δ᾽   ἂν   ποιήσῃ   καὶ   διδάξῃ,   οὗτος   μέγας   κληθήσεται   ἐν   τῇ   βασιλείᾳ   τῶν   οὐρανῶν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3739 Ὃς vem Who[ever] R-NSM
G1437 ἐὰν om if COND
G3767 οὖν därför, då, följaktligen then CONJ
G3089 λύσῃ lösa, bryta, riva shall break V-AAS-3S
G1520 μίαν en one A-ASF
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPF
G1785 ἐντολῶν bud, föreskrift commandments N-GPF
G3778 τούτων detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de of these D-GPF
G3588 τῶν denna, denne the T-GPF
G1646 ἐλαχίστων minst, liten betydelse, småsaker least A-GPF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1321 διδάξῃ undervisa, lära shall teach V-AAS-3S
G3779 οὕτως så, således, till och med så, på detta vis, likaså, på detta sätt so ADV
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G0444 ἀνθρώπους, människa others, N-APM
G1646 ἐλάχιστος minst, liten betydelse, småsaker least A-NSM
G2564 κληθήσεται kalla, inbjuden he will be called V-FPI-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G0932 βασιλείᾳ Guds rike, himmelriket, rike, hans rike, mitt rike kingdom N-DSF
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPM
G3772 οὐρανῶν. himmel heavens; N-GPM
G3739 ὃς vem who[ever] R-NSM
G1161 δ᾽ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G0302 ἂν Vem som helst, vad som helst, var som helst, vilket som helst maybe PRT
G4160 ποιήσῃ göra may keep V-AAS-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1321 διδάξῃ, undervisa, lära may teach [them], V-AAS-3S
G3778 οὗτος detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this [one] D-NSM
G3173 μέγας stor great A-NSM
G2564 κληθήσεται kalla, inbjuden will be called V-FPI-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G0932 βασιλείᾳ Guds rike, himmelriket, rike, hans rike, mitt rike kingdom N-DSF
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPM
G3772 οὐρανῶν. himmel heavens. N-GPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.