Matteus 5:18

Jag säger er sanningen, fram till dess att himmel och jord förgås (ändras, byter skepnad), ska inte den minsta bokstav [hebreiska bokstaven jod – י], inte en hake [kort streck som särskiljer de hebreiska bokstäverna, eller de små kronor, hebr. tagin, som dekorerar vissa bokstäver] i undervisningen [Moseböckerna – Torah] förgås (ändras), inte förrän allt har skett. [Innan allt Gud har förutsagt inträffat och alla skuggbilder fullbordats, se Luk 24:27; Kol 2:17.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀμὴν   γὰρ   λέγω   ὑμῖν·   ἕως   ἂν   παρέλθῃ   ὁ   οὐρανὸς   καὶ   ἡ   γῆ,   ἰῶτα   ἓν   ἢ   μία   κεραία   οὐ   μὴ   παρέλθῃ   ἀπὸ   τοῦ   νόμου   ἕως   ἂν   πάντα   γένηται.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0281 ἀμὴν amen Amen INJ-HEB
G1063 γὰρ för for CONJ
G3004 λέγω sa, säga, tala, kalla I say V-PAI-1S
G4771 ὑμῖν· du, ni, er to you, P-2DP
G2193 ἕως till, förrän, until CONJ
G0302 ἂν Vem som helst, vad som helst, var som helst, vilket som helst when PRT
G3928 παρέλθῃ förgå, passera, sen may pass away V-2AAS-3S
G3588 denna, denne the T-NSM
G3772 οὐρανὸς himmel heaven N-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 denna, denne the T-NSF
G1093 γῆ, jorden, land, marken, trakten earth, N-NSF
G2503 ἰῶτα bokstav iota N-NSN
G1520 ἓν en one, A-NSN
G2228 eller, än, antingen, annars, inte heller or CONJ
G1520 μία en one A-NSF
G2762 κεραία prick stroke of a letter, N-NSF
G3756 οὐ inte no PRT-N
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G3928 παρέλθῃ förgå, passera, sen may pass away V-2AAS-3S
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G3551 νόμου lag law, N-GSM
G2193 ἕως till, förrän, until CONJ
G0302 ἂν Vem som helst, vad som helst, var som helst, vilket som helst when PRT
G3956 πάντα alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter everything A-NPN
G1096 γένηται.¶ vara, ske, bli, bli gjort, komma may happen. V-2ADS-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.