Matteus 5:11

[Efter dessa åtta saligprisningar upprepar och fördjupar Jesus den sista punkten om förföljelse. Jesus riktar sig till sina efterföljare och i stället för "Saliga är de" säger han "Saliga är ni".]

Saliga (lyckliga, välsignade, avundsvärda) är ni när man:
    förolämpar (hånar, skymfar) er
    och förföljer er (orsakar er lidande)
    och förtalar er med all tänkbar ondska (när man gör falska anklagelser mot er)
        på grund av mig. [Den enda orsaken till dessa påhopp är bekännelsen till Jesus.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Μακάριοί   ἐστε,   ὅταν   ὀνειδίσωσιν   ὑμᾶς   καὶ   διώξωσιν   καὶ   εἴπωσιν   πᾶν   πονηρὸν   ῥῆμα   καθ᾽   ὑμῶν   ψευδόμενοι   ἕνεκεν   ἐμοῦ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3107 Μακάριοί Salig Blessed A-NPM
G1510 ἐστε, är are you V-PAI-2P
G3752 ὅταν när when CONJ
G3679 ὀνειδίσωσιν gå till rätta med, smäda they may insult V-AAS-3P
G4771 ὑμᾶς du, ni, er you, P-2AP
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1377 διώξωσιν förfölja, följa efter, följa, lida förföljelse may persecute [you], V-AAS-3P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2036 εἴπωσιν säga, tala, bud may say V-2AAS-3P
G3956 πᾶν alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all kinds of A-ASN
G4190 πονηρὸν ondskefull evil A-ASN
G4487 ῥῆμα ord declaration N-ASN
G2596 καθ᾽ enligt, mot, i against PREP
G4771 ὑμῶν du, ni, er you, P-2GP
G5574 ψευδόμενοι liggande lying V-PNP-NPM
G1752 ἕνεκεν skull, av en orsak on account of PREP
G1700 ἐμοῦ. mig, min, mina Me. S-1SGSN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.