Matteusevangeliet 4:4

Men han [Jesus] svarade och sade: "Det står skrivet [5 Mos 8:3]: Människan ska inte leva bara av bröd [som ensam/enda näringskälla],
    utan av varje ord som kommer från (utgår genom) Guds mun."

[Den grekiska prepositionen dia, som här översätts "från", har innebörden: genom, mellan, tvärs över, fram och tillbaka till andra sidan, se Jes 55:11.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ὁ   δὲ   ἀποκριθεὶς   εἶπεν·   γέγραπται·   οὐκ   ἐπ᾽   ἄρτῳ   μόνῳ   ζήσεται   ζήσεται   ἄνθρωπος,   ἀλλ᾽   ἐπὶ   παντὶ   ῥήματι   ἐκπορευομένῳ   διὰ   στόματος   θεοῦ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även But CONJ
G0611 ἀποκριθεὶς svara answering, V-AOP-NSM
G2036 εἶπεν· säga, tala, bud He said, V-2AAI-3S
G1125 γέγραπται· Det har skrivits: It has been written: V-RPI-3S
G3756 οὐκ inte Not PRT-N
G1909 ἐπ᾽ på, i, till by PREP
G0740 ἄρτῳ bröd, limpa bread N-DSM
G3441 μόνῳ endast, ensam alone A-DSM
G2198 ζήσεται leva, levande will live V-FDI-3S
G2198 ζήσεται leva, levande will live V-FDI-3S
G0444 ἄνθρωπος, människa man, N-NSM
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G1909 ἐπὶ på, i, till by PREP
G3956 παντὶ alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter every A-DSN
G4487 ῥήματι ord declaration N-DSN
G1607 ἐκπορευομένῳ kommer ut coming out V-PNP-DSN
G1223 διὰ genom, för, med, därför of PREP
G4750 στόματος mun [the] mouth N-GSN
G2316 θεοῦ.¶ Gud of God.’ N-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.