Matteusevangeliet 4:17

Från och med nu började Jesus predika [och fortsatte på samma tema som Johannes Döparen, se Matt 3:2] och sade: "Omvänd er (förändra ert sätt att tänka, och agera),
    för himmelriket är nära." [Frasen "Från och med nu började Jesus" återfinns även i Matt 16:21 och markerar ett skifte i Jesu liv. Här i kapitel fyra startar hans publika tjänst. I kapitel 16 sker en vändpunkt och vandringen mot korset och uppståndelsen påbörjas.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἀπὸ   τότε   ἤρξατο   ὁ   Ἰησοῦς   κηρύσσειν   καὶ   λέγειν·   μετανοεῖτε·   ἤγγικεν   γὰρ   ἡ   βασιλεία   τῶν   οὐρανῶν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0575 Ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, From PREP
G5119 τότε då, vid den tiden that time ADV
G0757 ἤρξατο regera began V-ADI-3S
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G2784 κηρύσσειν predika, ropa ut, berätta to proclaim V-PAN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3004 λέγειν· sa, säga, tala, kalla to say, V-PAN
G3340 μετανοεῖτε· omvända sig do repent, V-PAM-2P
G1448 ἤγγικεν har närmat sig has drawn near V-RAI-3S
G1063 γὰρ för for CONJ
G3588 denna, denne the T-NSF
G0932 βασιλεία Guds rike, himmelriket, rike, hans rike, mitt rike kingdom N-NSF
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPM
G3772 οὐρανῶν.¶ himmel heavens. N-GPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.