Matteusevangeliet 4:16

Det folk som sitter i mörker
    har sett ett stort ljus,
över dem som sitter i dödsskuggans land
    har ett ljus gått upp.

[Matteus citerar fritt från Jesajas profetiska ord om Messias skrivna 700 f.Kr. Han ändrar citatet från "vandrar" till "sitter" som beskriver en än större uppgivenhet och apati än i Jesajas dagar.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὁ   λαὸς   ὁ   καθήμενος   ἐν   σκότει   φῶς   εἶδεν   μέγα,   καὶ   τοῖς   καθημένοις   ἐν   χώρᾳ   καὶ   σκιᾷ   θανάτου   φῶς   ἀνέτειλεν   αὐτοῖς.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne The T-NSM
G2992 λαὸς folk nation N-NSM
G3588 denna, denne the [one] T-NSM
G2521 καθήμενος Sammanträde sitting V-PNP-NSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G4655 σκότει mörker darkness, N-DSN
G5457 φῶς ljus a light N-ASN
G1492 εἶδεν veta, känna till, förstå, se, skåda, titta have seen V-2AAI-3S
G3173 μέγα, stor great, A-ASN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τοῖς denna, denne to those T-DPM
G2521 καθημένοις Sammanträde sitting V-PNP-DPM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in [the] PREP
G5561 χώρᾳ land land N-DSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4639 σκιᾷ skugga in a shadow N-DSF
G2288 θανάτου död of death, N-GSM
G5457 φῶς ljus a light N-NSN
G0393 ἀνέτειλεν gå upp, uppstiga, framträda has dawned V-AAI-3S
G0846 αὐτοῖς.¶ honom, dem, henne, den, det on them.” P-DPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.