Matteus 4:13

Han lämnade [ganska snart, se Luk 4:14-31] Nasaret och bosatte sig i Kapernaum, en stad längs med sjön [Gennesarets sjö] i regionen Sebulon och Naftali.