Matteus 4:12

När Jesus fick höra att Johannes hade blivit fängslad, återvände han till Galiléen. [Han gick till sin hemstad Nasaret, se Luk 4:16-31.]

Jesus flyttar från sin hemort Nasaret till Kapernaum där han bor i Petrus hus.