Matteus 4:9

Han sade till Jesus: "Jag ger dig allt detta om du faller ner och tillber mig."

[Jesus motsäger inte att djävulen skulle kunna ge honom alla riken. Djävulen kallas ju den här världens härskare och gud, se Joh 12:31; 2 Kor 4:4. I den tredje och sista frestelsen försöker djävulen inte dölja sina intentioner med bibelcitat; han vill ha Guds plats av tillbedjan.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   εἶπεν   αὐτῷ·   ταῦτά   σοι   πάντα   δώσω,   ἐὰν   πεσὼν   προσκυνήσῃς   μοι.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2036 εἶπεν säga, tala, bud he says V-2AAI-3S
G0846 αὐτῷ· honom, dem, henne, den, det to Him, P-DSM
G3778 ταῦτά detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de These things D-APN
G4771 σοι du, ni, er to You P-2DS
G3956 πάντα alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-APN
G1325 δώσω, ge, få will I give, V-FAI-1S
G1437 ἐὰν om if COND
G4098 πεσὼν falla falling down, V-2AAP-NSM
G4352 προσκυνήσῃς tillbe You shall worship V-AAS-2S
G1473 μοι.¶ jag, mig, min, mitt me. P-1DS
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.