Matteus 4:7

Jesus upplyste (gr. phemi) honom: "Det står också (även) skrivet [5 Mos 6:16]: Du ska inte pröva (fresta) Herren din Gud."


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἔφη   αὐτῷ   ὁ   Ἰησοῦς·   πάλιν   γέγραπται·   οὐκ   ἐκπειράσεις   κύριον   τὸν   θεόν   σου.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5346 ἔφη säga was saying V-IAI-3S
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det to him P-DSM
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς· Jesus Jesus, N-NSM-P
G3825 πάλιν igen Again ADV
G1125 γέγραπται· det har skrivits: it has been written: V-RPI-3S
G3756 οὐκ inte Not PRT-N
G1598 ἐκπειράσεις fresta you will test V-FAI-2S
G2962 κύριον Herren, herre [the] Lord N-ASM
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G2316 θεόν Gud God N-ASM
G4771 σου.¶ du, ni, er of you.’ P-2GS
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.