Matteus 4:24

Ryktet om honom spred sig i hela [den romerska provinsen] Syrien [hedniskt område norr om Galileen]. Man förde till honom alla som led av olika slags sjukdomar (kroniska, obotliga sjukdomar) och plågor (var drabbade av tortyrliknande smärtor), de under demoniskt inflytande (demoniserade), de som var fallandesjuka (ordagrant "blir sjuk under månens inflytande", grekiska ordet beskriver sjukdomar med periodiskt återkommande anfall och kramper) och de som var paralyserade (lama) och han helade dem.

[Matteus är noga med att särskilja demoniskt inflytande från vanliga fysiska sjukdomar.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Καὶ   ἀπῆλθεν   ἡ   ἀκοὴ   αὐτοῦ   εἰς   ὅλην   τὴν   Συρίαν·   καὶ   προσήνεγκαν   αὐτῷ   πάντας   τοὺς   κακῶς   ἔχοντας,   ποικίλαις   νόσοις   καὶ   βασάνοις   συνεχομένους,   καὶ   δαιμονιζομένους   καὶ   σεληνιαζομένους   καὶ   παραλυτικούς·   καὶ   ἐθεράπευσεν   αὐτούς.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G0565 ἀπῆλθεν gå, gå sin väg, gå iväg, went out V-2AAI-3S
G3588 denna, denne the T-NSF
G0189 ἀκοὴ rykte, lyssna news N-NSF
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him P-GSM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3650 ὅλην alla, hela, varje stund, allihop, genom hela all A-ASF
G3588 τὴν denna, denne T-ASF
G4947 Συρίαν· Syrien Syria. N-ASF-L
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G4374 προσήνεγκαν offra they brought V-AAI-3P
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det to Him P-DSM
G3956 πάντας alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-APM
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G2560 κακῶς vara sjuk, sjuklig, orätt, svårt, illa sick ADV
G2192 ἔχοντας, ha, vara, behöva having V-PAP-APM
G4164 ποικίλαις olika various A-DPF
G3554 νόσοις sjukdom diseases N-DPF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0931 βασάνοις plågor by pains N-DPF
G4912 συνεχομένους, förtryckande, oppressing, V-PPP-APM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1139 δαιμονιζομένους vara besatt av demoner, being possessed by demons, V-PNP-APM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4583 σεληνιαζομένους att vara epileptiker, being epileptics, V-PNP-APM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3885 παραλυτικούς· förlamad paralytics; A-APM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2323 ἐθεράπευσεν hela, bota, tillbe He healed V-AAI-3S
G0846 αὐτούς. honom, dem, henne, den, det them. P-APM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.