Matteus 4:21

När han gick vidare därifrån såg han två andra bröder, Jakob, Sebedeus son, och hans bror Johannes. [De var också fiskare.] De satt i båten tillsammans med sin far Sebedeus och gjorde i ordning (lagade) sina nät. Han kallade dem [på samma sätt som han gjort med Simon Petrus och Andreas].


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Καὶ   προβὰς   ἐκεῖθεν   εἶδεν   ἄλλους   δύο   ἀδελφούς,   Ἰάκωβον   τὸν   τοῦ   Ζεβεδαίου   καὶ   Ἰωάννην   τὸν   ἀδελφὸν   αὐτοῦ   ἐν   τῷ   πλοίῳ   μετὰ   Ζεβεδαίου   τοῦ   πατρὸς   αὐτῶν   καταρτίζοντας   τὰ   δίκτυα   αὐτῶν,   καὶ   ἐκάλεσεν   αὐτούς.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G4260 προβὰς gå vidare having gone on V-2AAP-NSM
G1564 ἐκεῖθεν därifrån from there, ADV
G1492 εἶδεν veta, känna till, förstå, se, skåda, titta He saw V-2AAI-3S
G0243 ἄλλους ändå others, A-APM
G1417 δύο två, båda two A-APM-NUI
G0080 ἀδελφούς, bror, pl. bröder/syskon brothers, N-APM
G2385 Ἰάκωβον Jakob James N-ASM-P
G3588 τὸν denna, denne the [son] T-ASM
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2199 Ζεβεδαίου Sebedeus of Zebedee, N-GSM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2491 Ἰωάννην Johannes John N-ASM-P
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G0080 ἀδελφὸν bror, pl. bröder/syskon brother N-ASM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him, P-GSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3588 τῷ denna, denne the T-DSN
G4143 πλοίῳ skepp boat N-DSN
G3326 μετὰ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot with PREP
G2199 Ζεβεδαίου Sebedeus Zebedee N-GSM-P
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G3962 πατρὸς fader father N-GSM
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det of them, P-GPM
G2675 καταρτίζοντας bereda, avhjälpa, ordna, färdig för, fullborda mending V-PAP-APM
G3588 τὰ denna, denne the T-APN
G1350 δίκτυα nät nets N-APN
G0846 αὐτῶν, honom, dem, henne, den, det of them; P-GPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2564 ἐκάλεσεν kalla, inbjuden He called V-AAI-3S
G0846 αὐτούς. honom, dem, henne, den, det them. P-APM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.