Matteus 4:20

På en gång lämnade de sina nät (generellt ord för olika typer av nät) och följde honom.

[Bröderna Simon Petrus och Andreas kände redan Jesus sedan deras gemensamma tid hos Johannes Döparen ett par månader tidigare, se Joh 1:35‑42. Nu tar de ett steg till och lämnar sina arbeten för att följa Jesus på heltid.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

οἱ   δὲ   εὐθέως   ἀφέντες   τὰ   δίκτυα   ἠκολούθησαν   αὐτῷ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 οἱ denna, denne T-NPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även And CONJ
G2112 εὐθέως genast, strax immediately ADV
G0863 ἀφέντες lämna, förlåta, tillåt, försaka having left V-2AAP-NPM
G3588 τὰ denna, denne the T-APN
G1350 δίκτυα nät nets, N-APN
G0190 ἠκολούθησαν följa they followed V-AAI-3P
G0846 αὐτῷ.¶ honom, dem, henne, den, det Him. P-DSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.