Matteus 4:18

Medan han vandrade längs med Galileiska sjön, fick han se två bröder, Simon som [senare också] kallas Petrus och hans bror Andreas, fiska med ett kastnät i sjön. [Denna typ av cirkulära kastnät, med en radie på omkring sex meter, kastades ut från stranden eller från en båt. När nätet sjunkit snörptes det ihop undertill och fångade fisken.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Περιπατῶν   δὲ   ὁ   Ἰησοῦς   παρὰ   τὴν   θάλασσαν   τῆς   Γαλιλαίας   εἶδεν   δύο   ἀδελφούς,   Σίμωνα   τὸν   λεγόμενον   Πέτρον   καὶ   Ἀνδρέαν   τὸν   ἀδελφὸν   αὐτοῦ   βάλλοντας   ἀμφίβληστρον   εἰς   τὴν   θάλασσαν·   ἦσαν   γὰρ   ἁλιεῖς.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4043 Περιπατῶν Gående Walking V-PAP-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G3844 παρὰ av, för, från, på beside PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G2281 θάλασσαν sjö Sea N-ASF
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G1056 Γαλιλαίας Galileen of Galilee, N-GSF-L
G1492 εἶδεν veta, känna till, förstå, se, skåda, titta He saw V-2AAI-3S
G1417 δύο två, båda two A-APM-NUI
G0080 ἀδελφούς, bror, pl. bröder/syskon brothers, N-APM
G4613 Σίμωνα Simon Simon N-ASM-P
G3588 τὸν denna, denne the [one] T-ASM
G3004 λεγόμενον kallas being called V-PPP-ASM
G4074 Πέτρον Petrus Peter, N-ASM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0406 Ἀνδρέαν Andreas Andrew N-ASM-P
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G0080 ἀδελφὸν bror, pl. bröder/syskon brother N-ASM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him, P-GSM
G0906 βάλλοντας kasta, häller, högg, kasta ut casting V-PAP-APM
G0293 ἀμφίβληστρον nät a net N-ASN
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G2281 θάλασσαν· sjö sea; N-ASF
G1510 ἦσαν är they were V-IAI-3P
G1063 γὰρ för for CONJ
G0231 ἁλιεῖς. fiskare fishermen. N-NPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.