Matteus 4:12

När Jesus fick höra att Johannes hade blivit fängslad, återvände han till Galileen. [Han gick till sin hemstad Nasaret, se Luk 4:14‑31.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἀκούσας   δὲ   ὁ   Ἰησοῦς   ὅτι   Ἰωάννης   παρεδόθη   ἀνεχώρησεν   εἰς   τὴν   Γαλιλαίαν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0191 Ἀκούσας höra, lyssna Having heard V-AAP-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G2491 Ἰωάννης Johannes John N-NSM-P
G3860 παρεδόθη överlämna was delivered up , V-API-3S
G0402 ἀνεχώρησεν avresa, ge sig av, dra bort, dra sig undan, gå härifrån, ge plats He withdrew V-AAI-3S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὴν denna, denne T-ASF
G1056 Γαλιλαίαν. Galileen Galilee. N-ASF-L
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.