Matteusevangeliet 3:9

Börja inte säga till varandra [ha inte er stolthet i ert religiösa arv genom att säga]: 'Vi har Abraham till far.' Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham av dessa stenar.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   μὴ   δόξητε   λέγειν   ἐν   ἑαυτοῖς·   πατέρα   ἔχομεν   τὸν   Ἀβραάμ·   λέγω   γὰρ   ὑμῖν   ὅτι   δύναται   ὁ   θεὸς   ἐκ   τῶν   λίθων   τούτων   ἐγεῖραι   τέκνα   τῷ   Ἀβραάμ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G1380 δόξητε tro, mena, verka bra, mena sig may you presume V-AAS-2P
G3004 λέγειν säga, tala, kalla, nämna to say V-PAN
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig within PREP
G1438 ἑαυτοῖς· sig själv, dem själva, du själv, vi själva, hans, deras yourselves, F-2DPM
G3962 πατέρα fader, far [As] father N-ASM
G2192 ἔχομεν ha, vara, behöva we have V-PAI-1P
G3588 τὸν -, denna, denne T-ASM
G0011 Ἀβραάμ· Abraham Abraham. N-ASM-P
G3004 λέγω säga, tala, kalla, nämna I say V-PAI-1S
G1063 γὰρ för for CONJ
G4771 ὑμῖν du, ni, er to you P-2DP
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G1410 δύναται kan är able is V-PNI-3S
G3588 -, denna, denne T-NSM
G2316 θεὸς Gud God N-NSM
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på out of PREP
G3588 τῶν -, denna, denne T-GPM
G3037 λίθων sten stones N-GPM
G3778 τούτων detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de these D-GPM
G1453 ἐγεῖραι vakna, stå upp, väcka upp, uppväcka to raise up V-AAN
G5043 τέκνα barn children N-APN
G3588 τῷ -, denna, denne T-DSM
G0011 Ἀβραάμ.¶ Abraham to Abraham. N-DSM-P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.