Matteusevangeliet 3:16

När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Plötsligt öppnade sig himlen och Johannes såg Guds Ande sänka sig ner som en duva och komma över Jesus.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Βαπτισθεὶς   δὲ   ὁ   Ἰησοῦς   εὐθὺς   ἀνέβη   ἀπὸ   τοῦ   ὕδατος.   καὶ   ἰδοὺ   ἠνεῴχθησαν   αὐτῷ   οἱ   οὐρανοί,   καὶ   εἶδεν   τὸ   πνεῦμα   τοῦ   θεοῦ   καταβαῖνον   ὡσεὶ   περιστερὰν   καὶ   ἐρχόμενον   ἐπ᾽   αὐτόν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0907 Βαπτισθεὶς döpa, tvätta Having been baptized V-APP-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now, CONJ
G3588 -, denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G2112 εὐθὺς genast, strax immediately ADV
G0305 ἀνέβη stiga upp, gå upp, resa sig upp, resa upp went up V-2AAI-3S
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G3588 τοῦ -, denna, denne the T-GSN
G5204 ὕδατος. vatten water; N-GSN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2400 ἰδοὺ se behold, INJ
G0455 ἠνεῴχθησαν öppna were opened V-API-3P
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det to Him P-DSM
G3588 οἱ -, denna, denne the T-NPM
G3772 οὐρανοί, himmel heavens, N-NPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1492 εἶδεν veta, känna till, förstå, se, skåda, titta he saw V-2AAI-3S
G3588 τὸ -, denna, denne the T-ASN
G4151 πνεῦμα Ande Spirit N-ASN
G3588 τοῦ -, denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ Gud of God N-GSM
G2597 καταβαῖνον komma ner, sänka sig, gå ner, stiga ner descending V-PAP-ASN
G5616 ὡσεὶ liksom as CONJ
G4058 περιστερὰν duva a dove, N-ASF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2064 ἐρχόμενον avstigning alighting V-PNP-ASN
G1909 ἐπ᾽ på, i, till upon PREP
G0846 αὐτόν. honom, dem, henne, den, det Him. P-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.