Matteus 3:8

Bär frukt som bevisar (är värdig, tillhör) er omvändelse (förändrade tänkesätt, ett hjärta som är förvandlat och inte längre älskar synd).


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ποιήσατε   οὖν   καρπὸν   ἄξιον   τῆς   μετανοίας.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4160 ποιήσατε göra do produce V-AAM-2P
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G2590 καρπὸν frukt fruit N-ASM
G0514 ἄξιον värd, värdig, worthy A-ASM
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G3341 μετανοίας. omvändelse of repentance. N-GSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.