Matteus 3:3

Han är den som profeten Jesaja syftade på när han sade: En röst ropar i öknen (vildmarken):

"Bana väg för Herren [ta bort hinder],
    gör stigarna raka för honom."

[Citat från Jes 40:3. En uppmaning att omvända sig och vandra på rättfärdiga vägar, se Jes 35:8.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

οὗτος   γάρ   ἐστιν   ὁ   ῥηθεὶς   διὰ   Ἠσαΐου   τοῦ   προφήτου   λέγοντος·   φωνὴ   βοῶντος   ἐν   τῇ   ἐρήμῳ   ἑτοιμάσατε   τὴν   ὁδὸν   κυρίου,   εὐθείας   ποιεῖτε   τὰς   τρίβους   αὐτοῦ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3778 οὗτος detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de This D-NSM
G1063 γάρ för for CONJ
G1510 ἐστιν är is V-PAI-3S
G3588 denna, denne the [One] T-NSM
G2036 ῥηθεὶς säga, tala, bud having been spoken of V-APP-NSM
G1223 διὰ genom, för, med, därför through PREP
G2268 Ἠσαΐου Jesaja Isaiah N-GSM-P
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G4396 προφήτου profet prophet, N-GSM
G3004 λέγοντος· ordspråk, saying, V-PAP-GSM
G5456 φωνὴ röst, rop [The] voice N-NSF
G0994 βοῶντος av en som gråter of one crying V-PAP-GSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G2048 ἐρήμῳ vildmark, ödemark, öken wilderness, A-DSF
G2090 ἑτοιμάσατε bana, bereda, göra i ordning do prepare V-AAM-2P
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G3598 ὁδὸν väg, vid väg, resa way N-ASF
G2962 κυρίου, Herren, herre of [the] Lord; N-GSM
G2117 εὐθείας rak, rättsinnig straight A-APF
G4160 ποιεῖτε göra do make V-PAM-2P
G3588 τὰς denna, denne the T-APF
G5147 τρίβους väg, stig paths N-APF
G0846 αὐτοῦ.¶ honom, dem, henne, den, det of Him.’” P-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.