Matteus 3:2

Han sade: "Omvänd er (förändra ert sätt att tänka, och agera), för himmelriket är nära."

[Uttrycket "himmelriket" återfinns bara i Matteusevangeliet och används synonymt med "Guds rike" som de andra evangelieförfattarna använder. Formuleringen reflekterar den judiska gudfruktiga seden att inte skriva ut Gudsnamnet. Detta är något man kan förvänta sig i en text riktad mot främst judiska läsare som Matteusevangeliet är. Även i svensk judisk litteratur i dag skrivs Gud som "G-d" utan vokaler.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   λέγων·   μετανοεῖτε·   ἤγγικεν   γὰρ   ἡ   βασιλεία   τῶν   οὐρανῶν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3004 λέγων· ordspråk, saying, V-PAP-NSM
G3340 μετανοεῖτε· omvända sig do repent; V-PAM-2P
G1448 ἤγγικεν har närmat sig has drawn near V-RAI-3S
G1063 γὰρ för for CONJ
G3588 denna, denne the T-NSF
G0932 βασιλεία Guds rike, himmelriket, rike, hans rike, mitt rike kingdom N-NSF
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPM
G3772 οὐρανῶν. himmel heavens. N-GPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.