Matteus 3:17

En röst från himlen sade: "Detta är min älskade son, i honom har jag min glädje (mitt behag)." [I dessa två verser är alla tre personer i treenigheten klart synliga.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἰδοὺ   φωνὴ   ἐκ   τῶν   οὐρανῶν   λέγουσα·   οὗτός   ἐστιν   ὁ   υἱός   μου   ὁ   ἀγαπητὸς   ἐν   ᾧ   εὐδόκησα.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G2400 ἰδοὺ se behold, INJ
G5456 φωνὴ röst, rop a voice N-NSF
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på out PREP
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPM
G3772 οὐρανῶν himmel heavens, N-GPM
G3004 λέγουσα· ordspråk, saying, V-PAP-NSF
G3778 οὗτός detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de This D-NSM
G1510 ἐστιν är is V-PAI-3S
G3588 denna, denne the T-NSM
G5207 υἱός son, ättling Son N-NSM
G1473 μου jag, mig, min, mitt of me, P-1GS
G3588 denna, denne the T-NSM
G0027 ἀγαπητὸς älskad beloved, A-NSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3739 vem whom R-DSM
G2106 εὐδόκησα.¶ ha sin glädje i, funnit behag i, behaga (besluta), I was well pleased. V-AAI-1S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.