Matteus 3:14

Men Johannes försökte hindra honom, han protesterade och sade: "Det är jag som behöver bli döpt av dig, och du kommer till mig?"


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ὁ   δὲ   Ἰωάννης   διεκώλυεν   αὐτὸν   λέγων·   ἐγὼ   χρείαν   ἔχω   ὑπὸ   σοῦ   βαπτισθῆναι,   καὶ   σὺ   ἔρχῃ   πρός   με;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även But CONJ
G2491 Ἰωάννης Johannes John N-NSM-P
G1254 διεκώλυεν hindra was hindering V-IAI-3S
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det Him, P-ASM
G3004 λέγων· ordspråk, saying, V-PAP-NSM
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G5532 χρείαν behov need N-ASF
G2192 ἔχω ha, vara, behöva have V-PAI-1S
G5259 ὑπὸ av by PREP
G4771 σοῦ du, ni, er You P-2GS
G0907 βαπτισθῆναι, döpa, tvätta to be baptized, V-APN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4771 σὺ du, ni, er You P-2NS
G2064 ἔρχῃ komma come V-PNI-2S
G4314 πρός till to PREP
G1473 με; jag, mig, min, mitt me? P-1AS
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.