Matteus 3:12

Han har sin kastskovel i handen för att rensa (rengöra) sin tröskplats och samla in vetet i sin loge, men agnarna ska han bränna upp i en eld som inte kan släckas."


Grekiska texten Nestle-Aland 28

οὗ   τὸ   πτύον   ἐν   τῇ   χειρὶ   αὐτοῦ,   καὶ   διακαθαριεῖ   τὴν   ἅλωνα   αὐτοῦ   καὶ   συνάξει   τὸν   σῖτον   αὐτοῦ   εἰς   τὴν   ἀποθήκην   ἀποθήκην   τὸ   δὲ   ἄχυρον   κατακαύσει   πυρὶ   ἀσβέστῳ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3739 οὗ vem whose R-GSM
G3588 τὸ denna, denne T-NSN
G4425 πτύον kastskovel winnowing fork [is] N-NSN
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G5495 χειρὶ hand hand N-DSF
G0846 αὐτοῦ, honom, dem, henne, den, det of Him; P-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1245 διακαθαριεῖ rensa noggrant He will clear V-FAI-3S
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G0257 ἅλωνα loge, tröskplats threshing floor N-ASF
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him P-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4863 συνάξει samla will gather V-FAI-3S
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G4621 σῖτον vete wheat N-ASM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him P-GSM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G0596 ἀποθήκην tröskplats, loge barn; N-ASF
G0596 ἀποθήκην tröskplats, loge barn; N-ASF
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även but CONJ
G0892 ἄχυρον agnar chaff N-ASN
G2618 κατακαύσει bränna, bränna upp, bli helt uppbränd He will burn up V-FAI-3S
G4442 πυρὶ eld with fire N-DSN
G0762 ἀσβέστῳ.¶ osläckbar, aldrig ska slockna unquenchable. A-DSN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.