Matteus 3:11

Jag döper er i vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler [som var en slavs uppgift]. Han ska döpa er i (med) den helige Ande och eld.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐγὼ   μὲν   ὑμᾶς   βαπτίζω   ἐν   ὕδατι   εἰς   μετάνοιαν,   ὁ   δὲ   ὀπίσω   μου   ἐρχόμενος   ἰσχυρότερός   μού   ἐστὶν   οὗ   οὐκ   εἰμὶ   ἱκανὸς   τὰ   ὑποδήματα   βαστάσαι·   αὐτὸς   ὑμᾶς   βαπτίσει   ἐν   πνεύματι   ἁγίῳ   καὶ   πυρί·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G3303 μὲν indeed PRT
G4771 ὑμᾶς du, ni, er you P-2AP
G0907 βαπτίζω döpa, tvätta baptize V-PAI-1S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom with PREP
G5204 ὕδατι vatten water N-DSN
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G3341 μετάνοιαν, omvändelse repentance, N-ASF
G3588 denna, denne T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även but CONJ
G3694 ὀπίσω efter, bakom, tillbaka after PREP
G1473 μου jag, mig, min, mitt me P-1GS
G2064 ἐρχόμενος kommer is coming V-PNP-NSM
G2478 ἰσχυρότερός mäktig, stark, stark man, stormig, kraftfull, tapper mightier A-NSM-C
G1473 μού jag, mig, min, mitt than I, P-1GS
G1510 ἐστὶν är He is V-PAI-3S
G3739 οὗ vem of whom R-GSM
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1510 εἰμὶ är I am V-PAI-1S
G2425 ἱκανὸς många, mycket, värdig, lång fit A-NSM
G3588 τὰ denna, denne the T-APN
G5266 ὑποδήματα sandal sandals N-APN
G0941 βαστάσαι· bära to carry. V-AAN
G0846 αὐτὸς honom, dem, henne, den, det He P-NSM
G4771 ὑμᾶς du, ni, er you P-2AP
G0907 βαπτίσει döpa, tvätta will baptize V-FAI-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom with PREP
G4151 πνεύματι Ande [the] Spirit N-DSN
G0040 ἁγίῳ helig Holy A-DSN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4442 πυρί· eld with fire, N-DSN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.