Matteusevangeliet 2:8

Sedan skickade han dem till Betlehem och sade: "Gå och sök noga efter (forska i detalj kring det som rör) barnet, och när ni [kan ha] funnit honom, meddela [då] mig så att jag också kan komma och tillbe [rapportera det till mig på ett sådant sätt att även jag – när jag kommit dit – skulle vilja hylla] honom."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   πέμψας   αὐτοὺς   εἰς   Βηθλέεμ   εἶπεν·   πορευθέντες   ἐξετάσατε   ἀκριβῶς   περὶ   τοῦ   παιδίου.   ἐπὰν   δὲ   εὕρητε,   ἀπαγγείλατέ   μοι   ὅπως   κἀγὼ   ἐλθὼν   προσκυνήσω   αὐτῷ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också And
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3992 πέμψας
skicka having sent
VERB Verb
Aorist Aktiv Particip Aorist Aktiv Particip
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
V-AAP-NSM
G0846 αὐτοὺς
honom, dem, henne, den, det them
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
P-APM
G1519 εἰς
in i, till, för, i, på, mot to
Preposition Preposition
PREP
G0965 Βηθλέεμ
Betlehem Bethlehem,
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
Plats Substantiv Ackusativ Singular Feminin Plats
N-ASF-L
G2036 εἶπεν·
tala, skicka ut ljud he said,
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Indikativ Andra Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-2AAI-3S
G4198 πορευθέντες
gå, bege sig Having gone,
VERB Verb
Aorist Passiv dep. Particip Aorist Passiv deponent Particip
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
V-AOP-NPM
G1833 ἐξετάσατε
söka, ta reda på, fråga do search
VERB Verb
Aorist Aktiv Imperativ Aorist Aktiv Imperativ
Plur. andra person Plural
V-AAM-2P
G0199 ἀκριβῶς
efterforska, sök noga carefully
Adverb Adverb
ADV
G4012 περὶ
omkring, runtom for
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Neutral Genitiv Singular Neutral
T-GSN
G3813 παιδίου.
litet barn, ett barn i koltåldern, Child;
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Neutral Genitiv Singular Neutral
N-GSN
G1875 ἐπὰν
när when
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1161 δὲ
men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2147 εὕρητε,
finna, befinnas vara You may have found [Him],
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Subjunktiv Andra Aorist Aktiv Subjunktiv
Plur. andra person Plural
V-2AAS-2P
G0518 ἀπαγγείλατέ
underrätta, meddela, berätta do bring word back
VERB Verb
Aorist Aktiv Imperativ Aorist Aktiv Imperativ
Plur. andra person Plural
V-AAM-2P
G1473 μοι
jag, mig, min, mitt to me,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Sing. första person Dativ Singular
P-1DS
G3704 ὅπως
för att so that
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2532 + G1473 κἀγὼ
I also
Nominativ Sing. första person Nominativ Singular
CONJ +P-1NS
G2064 ἐλθὼν
anlända, komma, gå having come,
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Particip Andra Aorist Aktiv Particip
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
V-2AAP-NSM
G4352 προσκυνήσω
tillbe may worship
VERB Verb
Aorist Aktiv Subjunktiv Aorist Aktiv Subjunktiv
Sing. första person Singular
V-AAS-1S
G0846 αὐτῷ.¶
honom, dem, henne, den, det Him.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
P-DSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar