Matteusevangeliet 2:3

När kung Herodes hörde detta blev han upprörd (oroad, förskräckt) och hela Jerusalem med honom.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἀκούσας   δὲ   ὁ   βασιλεὺς   Ἡρῴδης   ἐταράχθη   καὶ   πᾶσα   Ἱεροσόλυμα   μετ᾽   αὐτοῦ,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0191 Ἀκούσας
höra, lyssna Having heard
VERB Verb
Aorist Aktiv Particip Aorist Aktiv Particip
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
V-AAP-NSM
G1161 δὲ
men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G0935 βασιλεὺς
Kung, judarnas kung, Israels kung King
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G2264 Ἡρῴδης
Herodes Herod,
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
Person Substantiv Nominativ Singular Maskulin Person
N-NSM-P
G5015 ἐταράχθη
vara upprörd, göra någon upprörd he was troubled,
VERB Verb
Aorist Passiv Indikativ Aorist Passiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-API-3S
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3956 πᾶσα
alla, allt, varje, varje slags, alla typer
sorter
all
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
A-NSF
G2414 Ἱεροσόλυμα
Jerusalem Jerusalem
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
Plats Substantiv Nominativ Singular Feminin Plats
N-NSF-L
G3326 μετ᾽
med, efter, bland, härefter, efteråt, mot with
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτοῦ,
honom, dem, henne, den, det him.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
P-GSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar