Matteus 2:19

När Herodes var död visade sig plötsligt en Herrens ängel i en dröm för Josef i Egypten