Matteusevangeliet 28:20

och lär (instruerar) dem att hålla (bevara) [noggrant lyssna på] allt som jag har befallt er.

Och se (lägg märke till) [kom ihåg], jag är med er alla dagar till tidens slut (tidsålderns fullbordan)."

[Huvudbudet att "göra lärjungar" föregås av att först ha gått ut och följs sedan av uppdraget att döpa nya lärjungar och träna de troende. I Jesu uppmaning står alla verb i aktiv form, vilket visar att detta alltid är aktuellt – ända tills Jesus kommer åter.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

διδάσκοντες   αὐτοὺς   τηρεῖν   πάντα   ὅσα   ἐνετειλάμην   ὑμῖν·   καὶ   ἰδοὺ   ἐγὼ   μεθ᾽   ὑμῶν   εἰμι   πάσας   τὰς   ἡμέρας   ἕως   τῆς   συντελείας   τοῦ   αἰῶνος.   ἀμήν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1321 διδάσκοντες
undervisa, lära teaching
VERB Verb
Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
V-PAP-NPM
G0846 αὐτοὺς
honom, dem, henne, den, det them
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
P-APM
G5083 τηρεῖν
håll, vaka över to observe
VERB Verb
Närvarande Aktiv Infinitiv Närvarande Aktiv Infinitiv
V-PAN
G3956 πάντα
alla, allt, varje, varje slags, alla typer
sorter
all things,
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Plur. Neutral Ackusativ Plural Neutral
A-APN
G3745 ὅσα
så länge as much as
Korrelativt pron. Korrelativt Pronomen
Ackusativ Plur. Neutral Ackusativ Plural Neutral
K-APN
G1781 ἐνετειλάμην
befalla, ge befallning I commanded
VERB Verb
Aorist Medium-dep. Indikativ Aorist Medium-deponent Indikativ
Sing. första person Singular
V-ADI-1S
G4771 ὑμῖν·
du, ni, er you.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Plur. andra person Dativ Plural
P-2DP
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också And
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2400 ἰδοὺ
se behold,
Interjektion Interjektion
INJ
G1473 ἐγὼ
jag, mig, min, mitt I
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Nominativ Sing. första person Nominativ Singular
P-1NS
G3326 μεθ᾽
med, efter, bland, härefter, efteråt, mot with
Preposition Preposition
PREP
G4771 ὑμῶν
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Plur. andra person Genitiv Plural
P-2GP
G1510 εἰμι
är am
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. första person Singular
V-PAI-1S
G3956 πάσας
alla, allt, varje, varje slags, alla typer
sorter
all
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Feminin
A-APF
G3588 τὰς
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Feminin
T-APF
G2250 ἡμέρας
dag, daglig days,
Substantiv Substantiv
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Feminin
N-APF
G2193 ἕως
till, förrän, until
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῆς
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
T-GSF
G4930 συντελείας
slut completion
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
N-GSF
G3588 τοῦ
denna, denne of the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
T-GSM
G0165 αἰῶνος.
evighet, tidsålder, tidsepoker, världen, universum age.
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
N-GSM
G0281 ἀμήν.¶
amen Amen
Interjektion Interjektion
Hebreiska Interjektion Hebreiska
INJ-HEB

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar