Matteusevangeliet 27:57

På kvällen kom en rik man från Arimatea som hette Josef och som också han hade blivit lärjunge till Jesus.

[Han hade ännu inte öppet bekänt detta, se Joh 19:38, antagligen eftersom han fanns med i Stora rådet, se Mark 15:43. Han var född i Arimatea som betyder "höjd" på hebreiska och var en judisk stad, se Luk 23:51. Staden identifieras ofta med profeten Samuels födelsestad Ramatajim nordväst om Jerusalem, se 1 Sam 1:1. Ramatajim översätts till grekiska Armathaim, vilket är snarlikt Arimatea. Detaljen "rik man" bekräftar profetian från Jes 53:9.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ὀψίας   δὲ   γενομένης   ἦλθεν   ἄνθρωπος   πλούσιος   ἀπὸ   Ἁριμαθαίας,   τοὔνομα   Ἰωσήφ,   ὃς   καὶ   αὐτὸς   ἐμαθητεύθη   τῷ   Ἰησοῦ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3798 Ὀψίας blev kväll, blev afton When evening A-GSF
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G1096 γενομένης vara, ske, bli, bli gjort, komma having arrived, V-2ADP-GSF
G2064 ἦλθεν anlända, komma, gå came V-2AAI-3S
G0444 ἄνθρωπος människa a man N-NSM
G4145 πλούσιος rik rich A-NSM
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G0707 Ἁριμαθαίας, Arimatea Arimathea, N-GSF-L
G5122 τοὔνομα vid namn named N-ASN
G2501 Ἰωσήφ, Josef Joseph, N-NSM-P
G3739 ὃς vem who R-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G0846 αὐτὸς honom, dem, henne, den, det himself P-NSM
G3100 ἐμαθητεύθη undervisa, göra lärjungar, bli lärjunge, was discipled V-API-3S
G3588 τῷ -, denna, denne T-DSM
G2424 Ἰησοῦ. Jesus to Jesus. N-DSM-P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.