Matteusevangeliet 27:56

Bland dessa var Maria från Magdala och Maria, Jakobs och Joses mor, och modern till Sebedeus söner [lärjungarna Jakob och Johannes mor Salome].

[I Markus skildring namnges alla tre kvinnorna, följaktligen är Salome namnet på Sebedeus söners mor, se Mark 15:40. Salome är också troligtvis Jesu mor Marias syster, se Joh 19:25.]


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ἐν   αἷς   ἦν   Μαρία   ἡ   Μαγδαληνὴ   καὶ   Μαρία   ἡ   τοῦ   Ἰακώβου   καὶ   Ἰωσὴφ   μήτηρ   καὶ   ἡ   μήτηρ   τῶν   υἱῶν   Ζεβεδαίου.¶  

Textus Receptus (TR)

ἐν   αἷς   ἦν   Μαρία   ἡ   Μαγδαληνὴ   καὶ   Μαρία   ἡ   τοῦ   Ἰακώβου   καὶ   Ἰωσὴφ   μήτηρ   καὶ   ἡ   μήτηρ   τῶν   υἱῶν   Ζεβεδαίου.¶  

Grundtextkommentarer

TR har 19 ord, NA har 20 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... among
Preposition Preposition
PREP
G3739 αἷς (hos, he, ho)
vem whom
Relativt pron. Relativt Pronomen
Dativ Plur. Dativ Plural Feminin
R-DPF
G1510 ἦν (eimi)
är was
VERB Verb
Imperfekt Aktiv Indikativ Imperfekt Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-IAI-3S
G3137 Μαρία (Maria, Mariam)
Maria Mary
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
Person Person
N-NSF-P
G3588 (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
T-NSF
G3094 Μαγδαληνὴ (Magdalene)
Magdala Magdalene,
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
Plats Plats
N-NSF-LG
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3137 Μαρία (Maria, Mariam)
Maria Mary
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
Person Person
N-NSF-P
G3588 (ho, he)
denna, denne the [mother]
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
T-NSF
G3588 τοῦ (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
T-GSM
G2385 Ἰακώβου (Iakobos)
Jakob of James
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
Person Person
N-GSM-P
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2501 Ἰωσὴφ (Ioseph)
Josef of Joseph
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
Person Person
N-GSM-P
G3384 μήτηρ (meter)
mor, mamma [the] mother,
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
N-NSF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
T-NSF
G3384 μήτηρ (meter)
mor, mamma mother
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
N-NSF
G3588 τῶν (ho, he)
denna, denne of the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
T-GPM
G5207 υἱῶν (huios)
son, ättling sons
Substantiv Substantiv
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
N-GPM
G2199 Ζεβεδαίου.¶ (Zebedaios)
Sebedeus of Zebedee.
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
Person Person
N-GSM-P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)