Matteusevangeliet 27:50

Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan [överlämnade sin ande].


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ὁ   δὲ   Ἰησοῦς   πάλιν   κράξας   φωνῇ   μεγάλῃ   ἀφῆκεν   τὸ   πνεῦμα.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 -, denna, denne T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även And CONJ
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G3825 πάλιν igen again, ADV
G2896 κράξας skrika, ropa having cried V-AAP-NSM
G5456 φωνῇ röst, rop in a voice N-DSF
G3173 μεγάλῃ stor, mäktig, viktig loud, A-DSF
G0863 ἀφῆκεν lämna, förlåta, tillåt, försaka yielded up V-AAI-3S
G3588 τὸ -, denna, denne T-ASN
G4151 πνεῦμα.¶ Ande [His] spirit. N-ASN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.