Matteusevangeliet 27:29

och vred (flätade) ihop en krans (krona) av törne och satte den på hans huvud och stack en käpp (stav) i högra handen på honom. Sedan föll de på knä för honom och hånade honom och sade: "Leve judarnas konung!"


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   πλέξαντες   στέφανον   ἐξ   ἀκανθῶν   ἐπέθηκαν   ἐπὶ   τῆς   κεφαλῆς   αὐτοῦ   καὶ   κάλαμον   ἐν   τῇ   δεξιᾷ   αὐτοῦ,   καὶ   γονυπετήσαντες   ἔμπροσθεν   αὐτοῦ   ἐνέπαιξαν   αὐτῷ   λέγοντες·   χαῖρε   ὁ   βασιλεῦ   τῶν   Ἰουδαίων.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G4120 πλέξαντες fläta having twisted together V-AAP-NPM
G4735 στέφανον krona a crown N-ASM
G1537 ἐξ av, från, ut ur, med, på of PREP
G0173 ἀκανθῶν törne, törnbuskar, extremer, till sin spets thorns, N-GPF
G2007 ἐπέθηκαν lägga på, lägga, they put [it] V-2AAI-3P
G1909 ἐπὶ på, i, till on PREP
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G2776 κεφαλῆς huvud head N-GSF
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him, P-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2563 κάλαμον strå, rör, penna a reed N-ASM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G1188 δεξιᾷ höger hand, höger, höger sida right hand A-DSF
G0846 αὐτοῦ, honom, dem, henne, den, det of Him; P-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1120 γονυπετήσαντες knäböja för having bowed the knees V-AAP-NPM
G1715 ἔμπροσθεν inför before PREP
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det Him, P-GSM
G1702 ἐνέπαιξαν håna they mocked V-AAI-3P
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det Him, P-DSM
G3004 λέγοντες· ordspråk, saying, V-PAP-NPM
G5463 χαῖρε glädja sig Hail! V-PAM-2S
G3588 denna, denne the T-NSM
G0935 βασιλεῦ Kung, judarnas kung, Israels kung King N-VSM
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPM
G2453 Ἰουδαίων. Jude Jews! A-GPM-PG
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.