Matteusevangeliet 27:1

Tidigt på morgonen beslöt alla översteprästerna och folkets äldste att de skulle döda Jesus. [För en dödsdom krävdes två rättegångar med en dags mellanrum, så detta var ett kort men nödvändigt möte.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Πρωΐας   δὲ   γενομένης   συμβούλιον   ἔλαβον   πάντες   οἱ   ἀρχιερεῖς   καὶ   οἱ   πρεσβύτεροι   τοῦ   λαοῦ   κατὰ   τοῦ   Ἰησοῦ   ὥστε   θανατῶσαι   αὐτόν,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4405 Πρωΐας morgon As morning N-GSF
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G1096 γενομένης vara, ske, bli, bli gjort, komma having arrived, V-2ADP-GSF
G4824 συμβούλιον överläggning, råd counsel N-ASN
G2983 ἔλαβον få, ta emot, välkomna, ta took V-2AAI-3P
G3956 πάντες alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-NPM
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G0749 ἀρχιερεῖς överste präst chief priests N-NPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G4245 πρεσβύτεροι äldste elders A-NPM
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G2992 λαοῦ folk people N-GSM
G2596 κατὰ enligt, mot, i against PREP
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2424 Ἰησοῦ Jesus Jesus, N-GSM-P
G5620 ὥστε så att so that CONJ
G2289 θανατῶσαι utlämna till att dödas, döda, dödats they might put to death V-AAN
G0846 αὐτόν, honom, dem, henne, den, det him. P-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.