Matteusevangeliet 26:75

Då kom Petrus ihåg vad Jesus hade sagt [i vers 34]: "Innan en [enda] tupp gal ska du ha förnekat mig tre gånger", och han gick ut och grät bittert.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἐμνήσθη   ὁ   Πέτρος   τοῦ   ῥήματος   τοῦ   Ἰησοῦ   εἰρηκότος   αὐτῷ   ὅτι   πρὶν   ἀλέκτορα   φωνῆσαι   τρὶς   ἀπαρνήσῃ   με,   καὶ   ἐξελθὼν   ἔξω   ἔκλαυσεν   πικρῶς.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3403 ἐμνήσθη tänka på remembered V-API-3S
G3588 denna, denne T-NSM
G4074 Πέτρος Petrus Peter N-NSM-P
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSN
G4487 ῥήματος ord declaration N-GSN
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2424 Ἰησοῦ Jesus of Jesus, N-GSM-P
G2036 εἰρηκότος har sagt having said V-RAP-GSM
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det to him P-DSM
G3754 ὅτι att, eftersom that, CONJ
G4250 πρὶν innan Before [the] ADV
G0220 ἀλέκτορα tupp rooster N-ASM
G5455 φωνῆσαι kalla crowing, V-AAN
G5151 τρὶς tre gånger three times ADV
G0533 ἀπαρνήσῃ förneka you will deny V-FDI-2S
G1473 με, jag, mig, min, mitt Me. P-1AS
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G1831 ἐξελθὼν gå ut, komma, gå, gå vidare, komma ut having gone V-2AAP-NSM
G1854 ἔξω utanför, bort out, ADV
G2799 ἔκλαυσεν gråta, sörja he wept V-AAI-3S
G4090 πικρῶς.¶ bittert bitterly. ADV
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.