Matteusevangeliet 26:75

Då kom Petrus ihåg vad Jesus hade sagt [i vers 34]: "Innan en [enda] tupp gal ska du ha förnekat mig tre gånger", och han gick ut och grät bittert.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἐμνήσθη   ὁ   Πέτρος   τοῦ   ῥήματος   τοῦ   Ἰησοῦ   εἰρηκότος   αὐτῷ   ὅτι   πρὶν   ἀλέκτορα   φωνῆσαι   τρὶς   ἀπαρνήσῃ   με,   καὶ   ἐξελθὼν   ἔξω   ἔκλαυσεν   πικρῶς.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3403 ἐμνήσθη
tänka på, komma ihåg remembered V-API-3S
G3588
denna, denne T-NSM
G4074 Πέτρος
Petrus Peter N-NSM-P
G3588 τοῦ
denna, denne the T-GSN
G4487 ῥήματος
ord declaration N-GSN
G3588 τοῦ
denna, denne T-GSM
G2424 Ἰησοῦ
Jesus of Jesus, N-GSM-P
G2036 εἰρηκότος
har sagt having said V-RAP-GSM
G0846 αὐτῷ
honom, dem, henne, den, det to him P-DSM
G3754 ὅτι
att, eftersom that, CONJ
G4250 πρὶν
innan Before [the] ADV
G0220 ἀλέκτορα
tupp rooster N-ASM
G5455 φωνῆσαι
kalla crowing, V-AAN
G5151 τρὶς
tre gånger three times ADV
G0533 ἀπαρνήσῃ
förneka you will deny V-FDI-2S
G1473 με,
jag, mig, min, mitt Me. P-1AS
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G1831 ἐξελθὼν
gå, gå ut, lämna, komma ut, gå vidare, passera, komma having gone V-2AAP-NSM
G1854 ἔξω
utanför, bort out, ADV
G2799 ἔκλαυσεν
gråta, sörja he wept V-AAI-3S
G4090 πικρῶς.¶
bittert bitterly. ADV

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar