Matteusevangeliet 26:74

Då började han förbanna [önska sig själv förbannad av Gud, om det han sade inte var sant] och svor på nytt en ed [vid Guds namn och sade sedan]: "Jag känner inte den mannen." I samma ögonblick gol en tupp.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

τότε   ἤρξατο   καταθεματίζειν   καὶ   ὀμνύειν   ὅτι   οὐκ   οἶδα   τὸν   ἄνθρωπον.   καὶ   εὐθέως   ἀλέκτωρ   ἐφώνησεν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5119 τότε
då, vid den tiden Then
Adverb Adverb
ADV
G0757 ἤρξατο
regera he began
VERB Verb
Aorist Medium-dep. Indikativ Aorist Medium-deponent Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-ADI-3S
G2653 καταθεματίζειν
förbanna to curse
VERB Verb
Närvarande Aktiv Infinitiv Närvarande Aktiv Infinitiv
V-PAN
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3660 ὀμνύειν
svär, avlägga en ed to swear
VERB Verb
Närvarande Aktiv Infinitiv Närvarande Aktiv Infinitiv
V-PAN
G3754 ὅτι
att, eftersom that,
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3756 οὐκ
inte Not
Partikel Partikel
Nominativ Partikel Nominativ
PRT-N
G1492 οἶδα
veta, känna till, förstå, se, skåda, titta I know
VERB Verb
Perfekt Aktiv Indikativ Perfekt Aktiv Indikativ
Sing. första person Singular
V-RAI-1S
G3588 τὸν
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
T-ASM
G0444 ἄνθρωπον.
människa man!
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
N-ASM
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också And
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2112 εὐθέως
genast, strax immediately
Adverb Adverb
ADV
G0220 ἀλέκτωρ
tupp a rooster
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G5455 ἐφώνησεν.
kalla crowed.
VERB Verb
Aorist Aktiv Indikativ Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-AAI-3S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar