Matteusevangeliet 26:74

Då började han förbanna [önska sig själv förbannad av Gud, om det han sade inte var sant] och svor på nytt en ed [vid Guds namn och sade sedan]: "Jag känner inte den mannen." I samma ögonblick gol en tupp.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

τότε   ἤρξατο   καταθεματίζειν   καὶ   ὀμνύειν   ὅτι   οὐκ   οἶδα   τὸν   ἄνθρωπον.   καὶ   εὐθέως   ἀλέκτωρ   ἐφώνησεν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5119 τότε då, vid den tiden Then ADV
G0757 ἤρξατο regera he began V-ADI-3S
G2653 καταθεματίζειν förbanna to curse V-PAN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3660 ὀμνύειν svär, avlägga en ed to swear V-PAN
G3754 ὅτι att, eftersom that, CONJ
G3756 οὐκ inte Not PRT-N
G1492 οἶδα jag vet I know V-RAI-1S
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G0444 ἄνθρωπον. människa man! N-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G2112 εὐθέως genast, strax immediately ADV
G0220 ἀλέκτωρ tupp a rooster N-NSM
G5455 ἐφώνησεν. kalla crowed. V-AAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.